Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego dnia zastosowanie maja przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO. W związku z powyższym uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wdrożyła odpowiednie polityki ochrony danych osobowych (zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego).

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO, w niniejszej wiadomości przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania przez as danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Administratorem Państwa danych osobowych jest FISH MAX DOROTA PIETRASZEK-KRYJAK, ul. Gołyska 61, Ochaby Wielkie, 43-430 Skoczów.

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w momencie kiedy:

 • prosicie nas o przedstawienie oferty
 • rejestrujecie się Państwo lub logujecie się za pomocą naszego serwisu internetowego
 • przystępujecie Państwo do realizacji zamówienia
 • decydujecie się Państwo na współprace z nami
 • wysyłamy Państwu informacje marketingowe

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w oparciu o nastepujące podstawy prawne (w zależności od charakteru i etapu współpracy):

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.: przetwarzanie jest
 • niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.: przetwarzanie jest
 • niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o inne przesłanki wynikające z rozporządzenia ogólnego tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora np.: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń czy odpowiedzi a Państwa pytania, wnioski, skargi.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, ale tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji podjętej z nami współpracy i w zakresie obowiązków prawnych na nas ciążących ( np. podmioty realizujące usługi pocztowe, kurierskie, spedycyjne)

Państwa dane osobowe przechowujemy w czasie trwania nawiązanej pomiędzy nami współpracy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym przewidzianym w przepisach szczególnych, a także ze względu na ciążące na nas obowiązki formalnoprawne.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
 • prawo do przenoszenia swoich danych.
 • jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z
 • prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek lub oświadczenie za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnemu:

 • wysyłając e-mail na adres: dorota.kryjak@wp.pl
 • wysyłając pismo na adres korespondencyjny FISH MAX DOROTA PIETRASZEK-KRYJAK, ul. Gołyska 61, Ochaby Wielkie, 43-430 Skoczów.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat naszych Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec naszego Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu pod wskazanym adresem mailowym. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez nas, będziemy poddawać regularnym i systematycznym przeglądom, jednocześnie dochowując należytej staranności w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.